Huiselijk geweld is in veel landen een belangrijke oorzaak van dak- en thuisloosheid onder vrouwen. We weten niet precies hoe dit in Nederland is. Maar we weten wel dat een effectieve aanpak van huiselijk geweld leidt tot minder dak- en thuisloosheid onder vrouwen.

Eén op de vijf jongeren tussen de 16 en 24 jaar is slachtoffer van huiselijk geweld, blijkt uit een recente analyse van het CBS; vooral meisjes en jonge vrouwen. Alarmerende cijfers, zeker wanneer je je realiseert dat slachtoffers van huiselijk geweld meer risico lopen op dakloos­ heid. Veertig procent van de mensen die zich in de grote steden in Nederland meldt bij de opvang rapporteert mishandeling in hun jeugd.