Beperkte definitie en blinde vlekken Meer oog voor genderspecifieke dimensies van dak- en thuisloosheid!

Huiselijk geweld is in veel landen een belangrijke oorzaak van dak- en thuisloosheid onder vrouwen. We weten niet precies hoe dit in Nederland is. Maar we weten wel dat een effectieve aanpak van huiselijk geweld leidt tot minder dak- en thuisloosheid onder vrouwen.

Eén op de vijf jongeren tussen de 16 en 24 jaar is slachtoffer van huiselijk geweld, blijkt uit een recente analyse van het CBS; vooral meisjes en jonge vrouwen. Alarmerende cijfers, zeker wanneer je je realiseert dat slachtoffers van huiselijk geweld meer risico lopen op dakloos­ heid. Veertig procent van de mensen die zich in de grote steden in Nederland meldt bij de opvang rapporteert mishandeling in hun jeugd.

Preventie Alliantie

Catelijne Akkermans is lid van het expertteam van de Preventie Alliantie. De Alliantie richt zich met een brede en stevig onderbouwde blik op het is het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Dit team kan door gemeenten ingeroepen worden voor advies of meedenken over een specifiek probleem. De basis ligt in het Radboudziekenhuis bij de afdeling Impuls, Participatie en Maatschappelijke Zorg. Op 15 april 2021 heeft ze een bijdrage geleverd aan een Masterclass over bestaanszekerheid en vroegsignalering, georganiseerd door de Preventie Alliantie.

Housing First

In opdracht van Housing First Nederland/Valente neemt ze in 2021 het kwartiermakersschap op zich voor Housing First, in de Kop van Noord Holland Noord. Samen met projectcoördinator Hélène Vollaard van Dnodoen zet ze een Housing First project op poten. Hopelijk kunnen in het najaar de eerste voormalig daklozen weer gaan wonen!

Financieel Fit Westland

Sociaal Kabaal is nauw betrokken bij Financieel Fit Westland. We versterken de financiële redzaamheid van de inwoners van Westland, met als speerpunten preventie en vroegsignalering van schuldenproblematiek en armoede. Financieel Fit! Westland is een privaat-publiek netwerk waar bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners samenwerken aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden. Zie: https://moedigedialoog.nl/meedoen/regionale-netwerken/

In mei 2019 is het onderzoeksrapport verschenen dat Catelijne Akkermans en Astrid Huygen schreven in opdracht van de Federatie Opvang over schulden in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Het rapport maakt deel uit van het project www.schuldenindeopvangenbw.nl