Kwartiermaker Housing First Nederland

Sinds april 2021 ben ik vanuit Housing First Nederland kwartiermaker voor Housing First, samen met Hélène Vollaard van Dnodoen, een organisatie de mensen ondersteunt die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Aan de ons de taak om negen trajecten op te zetten in enkele gemeentes in de kop van Noord-Holland, samen met betrokken woningcorporaties en zorginstellingen. Het is interessante en relevante opdracht die helemaal bij mij past. Immers, huisvesting is een mensenrecht: iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd. ​

Bij Housing First is huisvesting niet het einddoel, maar het begin van herstel. Mensen hoeven niet eerst ‘door een hoepel’ te springen om een huis te verdienen. Er zijn wel voorwaarden, maar die gelden voor iedere huurder: huur betalen en geen overlast geven. Daarnaast heb je elke week contact met je begeleider. Dit betekent niet dat je meteen behandeling moet accepteren. Deze aanpak ligt voor de hand, en klopt voor mij zo intuïtief – maar is inmiddels ook ruimschoots onderbouwd en bewezen effectief. Housing First werkt: 80 tot 85% van de bewoners behoudt duurzaam huisvesting. ​

Wat Housing First persoonlijk kan betekenen voor iemand, heeft Jan mij geleerd. Jaren geleden klopte hij aan bij het Eropaf!meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen. Een grote man met het hart op zijn tong. Als hij het ergens niet mee eens was, of het niet begreep, liet hij dat vol vuur weten ook. Dit bracht hem regelmatig in de problemen met ‘de instanties’. We hebben hem met heel veel inzet, van hemzelf en van andere organisaties in de stad, toch onderdak gekregen. Dat succes was van korte duur. Er bleef gedonder met de toekenning van zijn uitkering, waardoor er weer een huurschuld ontstond en hij – inmiddels voor de derde keer – zijn onderdak kwijtraakte. Hij werd steeds bozer. Dan ging hij weer uit zijn stekker – geloof me, dat is best beangstigend, want hij is niet alleen verbaal sterk. Dan zette de beveiligers hem het gebouw uit en mocht hij pas na een afkoelingsperiode een nieuwe aanvraag indienen. ​

Zijn inkomen op orde krijgen, lukte ons niet echt. Misschien lukte het via een bewindvoerder wel om zijn geldzaken beter te (laten) beheren en ook om de uitkeringsaanvraag meer kans van slagen te geven. Dat was niet eenvoudig. Hij had immers geen vast adres en zou, zo vreesden bewindvoerders die ik benaderde, niet goed bereikbaar zijn. Maar eh.. Jan was dus wel hartstikke goed bereikbaar en benaderbaar: hij neemt altijd zijn telefoon op en bewaart zijn correspondentie zo goed en kwaad als het gaat in grote tassen. Jan neemt al jarenlang af en toe contact met mij op om te laten weten hoe het gaat. Een paar weken geleden belde hij: hij heeft een huis, via Housing First. Zijn boosheid en frustraties op de gemeente zijn niet verminderd. Hij vindt dat hij recht heft op uitbetaling van alle misgelopen uitkeringen. Tegelijkertijd is ook nog steeds erg blij met zijn huis en trots dat het nu op zijn eigen naam staat.

Presentatie boekje "Van Overleven naar Leven"

Donderdag 3 juni 2021 is het boekje over het project ‘Van Overleven naar Leven’ gepresenteerd. Ik heb hieraan meegewerkt en mocht ook de online bijeenkomst presenteren. Leuk om te doen, zeker ook omdat ik best enthousiast ben over deze aanpak.

De situatie in Geuzenveld-Slotermeer en het SER rapport ‘Opgroeien zonder armoede’ uit 2017 waren voor de Gemeente Amsterdam (WPI) en de bestuurscommissie Amsterdam Nieuw-West aanleiding om SEZO (maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam Nieuw West) te vragen een plan van aanpak te ontwikkelen ter vermindering van de armoede en schulden van deze gezinnen. Zo is VONL, in samenwerking met Stichting Eropaf!, Impuls en de Hogeschool van Amsterdam, gestart. VONL is een succesvolle aanpak, voor huishoudens met financiële instabiliteit en schulden, die vastlopen op meerdere leefgebieden en officiële instanties wantrouwen. De gezinnen ervaren na onze ondersteuning – waarbij een outreachende sociaal werker samen met een ervaringsdeskundige een tandem vormt – meer financiële stabiliteit, grip op hun leven en weten de weg naar hulp en ondersteuning beter te vinden. Gezinnen met een complexiteit aan problemen werden door dit project opgepakt. Of deze gezinnen of cliënten voldeden niet aan de regels van de reguliere hulpverlening waardoor ze buitengesloten werden en/of de reguliere hulpverlening kwam met hen niet verder door de grenzen die van bovenaf werden gesteld.

In dit project kreeg de tandem van de sociaal werker en ervaringsdeskundige, volledig de vrije hand om met hen aan de slag te gaan. Dit werd een hele andere aanpak en met succes. Zij pasten zich aan aan de leefwereld van het gezin of de bewoner en werkten van hieruit verder. Zo kwamen ze ‘s ochtends langs bij een gezin, nog voor de kinderen naar school waren. Dat was het tijdstip dat het gezin het beste uitkwam. Bij een man met wisselende diensten onderhielden ze veel contact via de app. Zo hoefde hij nooit vrij te nemen van zijn werk. Zijn werk was de reden dat hij eerder afspraken met reguliere schuldhulp verlening had gemist. En daar is de regel: niet op komen dagen dan helpen we je niet meer. Pas nadat er zo een goede vertrouwensrelatie was opgebouwd, gaan ze samen met het gezin aan de slag met de andere problemen. De basis van dit project doen: stapsgewijs doen wat nodig is. De relatie gaat voor de regels.

In het boekje wordt de aanpak zelf en de meerwaarde beschreven en laten we de verschillende kanten ervan zien. Er is een kosten – baten analyse gemaakt door Michiel de Nooij, econoom. En wat blijkt: elke euro die uitgegeven wordt levert aan maatschappelijke baten 1,90 euro op. De Hogeschool van Amsterdam heeft na onderzoek geconcludeerd dat de kwaliteit van leven vooruitgegaan is. Aan de andere kant beschrijft lector Roeland van Geuns dat deze mensen wel uit een schrijnende armoedesituatie zijn gekomen, maar nog steeds op de armoedegrens balanceren. Alle inzet en inkomensondersteunende maatregelen ten spijt, blijft rondkomen van een uitkering voor een gezin nog altijd financieel krap. Maar de gezinnen die in VONL zijn ondersteund, ervaren minder stress, zijn tevreden over hun leven en voelen zich beter opgewassen tegen alle problemen die ze op hun pad (blijven) tegenkomen.